Entries by

Tiešsaistes seminārs: Diskalkulija (aritmētisko iemaņu traucējumi)

Latvijas Diskalkulijas asociācijas vadītāja Andra Rektiņa piedalījās Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas organizētajā tiešsaistes seminārā “Diskalkulija (aritmētisko iemaņu traucējumi) – atpazīšana un atbalsts”. Seminārs notika 2022. gada 22. septembrī. Diskalkulijas asociācijas vadītāja Andra Rektiņa stāstija par to, kā atpazīt diskalkuliju un akcentēja, kā diskalkulija ietekmē dažādu mācību priekšmetu apguvi, ne tikai matemātiku. Tāpat […]

VISC skaidro: kā palīdzēt skolēnam

Valsts izglītības satura centrs savā tīmekļa vietnē publiskojis informāciju par 2022. gada 22. septembrī notikušo tiešsaistes semināru “Diskalkulija – aritmētisko iemaņu traucējumi”. Skaidrojumu par šiem specifiskajiem mācīšanās traucējumiem sniedza Latvijas Diskalkulijas asociācijas vadītāja Andra Rektiņa. Ja skolotājam rodas aizdomas par to, ka kādam bērnam varētu būt diskalkulija, pirmais solis ir saruna ar vecākiem, iztaujājot par […]

Informatīvais materiāls par diskalkuliju

Latvijas Diskalkulijas Asociācija sagatavojusi paplašinātu informatīvo materiālu par diskalkuliju. Primāri tas paredzēts pedagogiem, taču silti ieteicams arī vecākiem un ikvienam, kuram interesē par diskalkuliju izzināt vairāk. Materiāls lejuplādēšanai PDF formātā pieejams šeit. Informatīvā materiāla uzdevums ir sniegt informāciju par diskalkuliju, tās agrīnu atklāšanu, diagnosticēšanu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Ja diskalkulijas pazīmes tiek savlaicīgi atpazītas, skolēns […]

Piedāvājam ievadlekciju par diskalkuliju

Latvijas Diskalkulijas Asociācija piedāvā mācību iestādēm Latvijā novadīt ievadlekciju-semināru par diskalkuliju. Lekcijā stāstīsim par to, kas ir diskalkulija, un raksturosim, kā tas ietekmē skolēna dzīvi skolā un ārpus tās, jo diskalkulija jeb rēķināšanas grūtības ietekmē ne tikai skolēna sekmes matemātikā, bet ikvienā priekšmetā, kur nepieciešama skaitļu jēdziena izmantošana. Tāpat iepazīstināsim ar to, kā diagnosticēt šīs […]

Atgādnes matemātikai

Pateicamies Lienei Jankovskai par atļauju padalīties ar viņas sagatavotajām pamatprasmju atgādnēm matemātikā sākumskolām. Atgādnes noderīgas mācību procesā, lai ātri atkārtotu, atgādinātu vai pārskatītu mācību vielu matemātikā. Atgādnes (PDF datne) pieejamas šeit: