Ziņas

Vienlapā par diskalkuliju

Pieejams īss apskats par diskalkuliju vienlapas formā.  PDF formātā pieejams šeit.